Oficina de atención de programas sociais e asistenciais – Hermandad Gallega (Caracas)

 • Información e recepción de diferentes programas, axudas individuais, campamentos e reencontros.
 • Charlas informativas sobre os programas, con participación en programas de radio e foros.
 • Difusión das labores levadas a cabo pola oficina.
 • Asesoramento sobre retorno.
 • Tramitación de axudas económicas para medicamentos, prótesis e tratamentos médicos costosos.
 • Visitas domiciliarias.
 • Solicitud de partidas de nacemento, matrimonio e defunción a través da Consellería de Emigración.
 • Convocatoria para entrega de axudas da Consellería de Emigración e a Fundación Galicia Emigración.
 • Tramitación de ingresos en Casas Hogares.
 • Conexión coa Consellería de Emigración mediante o rexistro telemático das solicitudes que se tramitan na oficina.
 • Elaboración de ISAS